23 มีนาคม 2562 ฝุ่นควันเชียงใหม่ยังพุ่งสูงอยู่ในระดับวิกฤต

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_354434/

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์กลุ่มฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนว่า วันนี้ (23 มีนาคม 2562) ยังคงมีกระแสลมตะวันตกที่พัดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ลดกำลังลงเป็นลมอ่อน ขณะที่ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศยังน้อยมากไม่สามารถทำฝนเทียมได้ในขณะนี้ จากสภาพอากาศและทิศทางลมดังกล่าว ทำให้ฝุ่นควันที่ถูกพัดเข้ามาในพื้นที่มีความหนาแน่นและขยายตัวครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน และเชียงราย ตลอดจนตอนบนของ สปป.ลาว ด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแจ้งเตือนประชาชน งดการออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง สำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้มีภาวะเสี่ยงในโรคทางเดินหายใจ ขอให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน กรณีจำเป็นควรหาหน้ากากอนามัย ชนิด N95 หรือ ใช้ผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำหมาดๆ ปิดจมูกป้องกันฝุ่นด้วย ด้านมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศอย่างต่อเนื่องและมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงแล้ว นอกจากนั้นยังได้กำชับให้หน่วยยุทธการสยบไฟป่าฯ ออกลาดตะเวน กดดัน เพื่อป้องกันการเผาทุกชนิดอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ด้วยแล้ว